Care sunt condiţiile de participare pentru piesa de concurs?
Toate condiţiile de participare sunt expuse în Regulamentul de desemnare al reprezentantului Republicii Moldova la Eurovision 2020 şi sunt impuse mare parte prin Regulamentul Organizatorului EBU. Durata piesei nu poate depăşi 3 minute, este o piesă originală ce nu a fost interpretată public până la 1 septembrie 2019.

Care este numărul maxim de participanţi în interpretarea scenică?
Un număr maxim de 6 artişti se pot afla concomitent pe scenă având rol de interpretare, coregrafic, sau unul mixt.

Pot participa dacă sunt interpret din afara Moldovei?
În selecţie vor fi acceptaţi doar interpreţi care deţin cetăţenia Republicii Moldova fie formaţiile soliştii cărora sunt cetăţeni ai Republicii Moldova în proporţie nu mai mică de 50%.

Ar trebui ca aplicarea mea sa fie prezentată într-o formă finală?
Per general o aplicare cu un grad de finalizare înalt şi corespundere fidelă cerinţelor Regulamentului are şanse mai mari de calificare. Totuşi anumite aspecte ale aplicării (versiunea finală a piesei, conceptul scenic) pot fi modificate până la finele lunii februarie 2020. Modificările nu mai pot fi făcute după aplicarea finală făcută de către TRM la EBU (9 martie 2020).

Ce este EBU (UERT)?
European Broadcasting Union (Uniunea Europeană a Difuzorilor Radio şi Televiziune). Este organizatorul concursului Eurovision Song Contest la care pot aplica membrii activi prin desemnarea/selecţia interpreţilor/formaţiilor participanţi la ediţia respectivă. IP „Teleradio Moldova” este membru activ EBU şi este participant consecutiv al concursului ESC începând cu 2005.

De ce selecţie restrânsă de această dată?
Regulamentul EBU oferă membrilor săi libertate în selecţia reprezentantului. Procedura de desemnare, sau o selecţie restrânsă este la fel de răspândită ca şi selecţia deschisă. În perspectiva constrângerilor financiare dar şi a specificului pieţei muzicale, la această etapă, am considerat oportună o astfel de abordare când toate eforturile şi resursele vor fi canalizate pentru producţia unui singur concept scenic care ar fi competitiv în condiţiile concurenţei semnificative din etapa Internaţională. Totuşi procedura de selecţie se va desfăşura în câteva etape, dar după oricare din ele organizatorul poate interveni pentru desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la ESC 2020 în mod intern.

Care ar fi numărul maxim de proiecte cu care aş putea aplica?
Nu există o limită a proiectelor muzicale care pot fi aplicate de către un singur interpet/formaţie.

Aş putea aplica cu doar un demo al piesei fără ca să completez alte formulare?
Sigur. Dar în faza finală doar proiectele ce vor corespunde tuturor solicitărilor expuse în Regulament vor fi examinate. Data limită de aplicare – 17 ianuarie 2020.

Ar putea să participe cu proiecte doar producători/interpreţi/formaţii din Moldova?
Atât timp cât este respectată condiţia de cetăţenie a Republicii Moldova pentru soliştii proiectului, participarea cu proiecte este posibilă şi pentru autori/producători din străinătate. TRM oferă o platformă unică de asistenţă pentru colaborările dintre ei şi interpreţii autohtoni. Idea conceptului de selecţie este de a crea o echipă puternică care ar spori şansele de participare în Concurs.

De ce sunt atât de multe condiţii?
Nu ne aşteptăm la proiecte făcute la cheie. Ce ne dorim este să recepţionăm idei originale, chiar şi în formă de concept. Aceste idei ar putea fi dezvoltate la etapa de post-selecţie. Nu aşteptăm o piesă perfect masterizată sau un concept scenic final – tot de ce avem nevoie la etapa iniţială este o idee strălucită.

Există un format stabilit pentru aplicare şi actele solicitate?
Nu. Orice formă de prezentare va fi acceptată atât timp cât va conţine toate informaţiile solicitate.

Pot solicita asistenţă de la TRM pentru a completa formularele de participare?
În calitate de producător local al evenimentului, TRM va oferi tot suportul logistic necesar participanţilor în perioada de aplicare.

Este oare procesul de selecţie eligibil doar pentru interpreţi, autori, producători?
Nu, selecţia este deschisă atât pentru interpreţi, formaţii, producători cât şi pentru autori sau case de discuri. În cazuri particulare interpreţii sau formaţiile pot fi şi producătorii proiectului. Important este ca proiectele să corespundă tuturor solicitărilor regulamentare.

sursa: trm.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *