Guvernul Republicii Moldova a dat publicităţii informații cu privire la cheltuielile suportate de stat pentru asigurarea foștilor Președinți de țară cu birou personal, asistent și automobil de serviciu.

 Unde este amplasat acum biroul destinat foştilor preşedinţi?

Din luna noiembrie 2017, biroul destinat foştilor preşedinţi este amplasat la etajul 13 din clădirea nr.180 de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, mun. Chişinău. Suprafaţa încăperilor constituie 74,2 m2, inclusiv:

–        anticamera -18,2 m2;

–        biroul consilierului -18,4 m2.

Cine dintre foştii preşedinţi şi în ce perioadă a folosit/dacă a folosit serviciile acestui birou? Cine se ocupă acum?

Din perioada noiembrie 2017- iulie 2019, spaţiul amplasat în clădirea nr.180 de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, mun. Chişinău, este utilizat de către fostul Preşedinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti.

Alţi foşti preşedinţi ai ţării pot beneficia de serviciile unui birou separat, dar până în prezent la Cancelaria de Stat n-a parvenit vreo solicitare în acest sens.

De ce servicii anume pot beneficia foştii şefi de stat?

Art.15 din Legea 1111/1997, privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova, stipulează: „în caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitarea atribuţiilor, persoanei care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova i se asigură, pentru o perioadă de 4 ani, birou de lucru şi asistent personal”.

în caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova beneficiază de garanţii sociale prevăzute în art.12 din Legea 1111/1997, Casa Guvernului. MD-2033, Chişinâu. Rcpublica Moldova privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova, şi anume:

a) pensie;

b) asistenţă medicală gratuită şi, o dată pe an, tratament balneo-sanatorial gratuit;

c) automobil, conform limitei de combustibil stabilite de Guvern;

d) imunitate diplomatică;

e) asigurare a securităţii;

f) birou şi asistent personal.

Cât s-a cheltuit pentru întreţinerea acestui birou de la instituire şi până In prezent?

Cheltuielile pentru întreţinerea acestui spaţiu au constituit 66,2 mii lei, inclusiv:

–        2017a – 04,5 mii lei;

–        2018a – 40,6 mii lei;

–        2019a -21,1 mii lei

Biroul fostului Preşedinte al Republicii Moldova a fost dotat cu un calculator în valoare de 19 176 lei, materiale şi rechizite de birou în valoare de 3857,0 lei, inclusiv:

-2017a – 0760,0 lei;

-2018a – 1487,0 lei;

-2019a – 1610,0 lei.

 Câte persoane sunt angajate pentru a asigura funcţionalitatea acestui birou şi care au fost cheltuielile salariate în acest sens?

Cheltuielile pentru salarizarea asistentului personal al fostului Preşedinte al Republicii Moldova au constituit 330 194,0 mii lei, inclusiv:

-2017a – 096 995,0 lei;

-2018a -156 724,0 lei;

-2019a – 076 475,0 lei.

Care e marca automobilului pus la dispoziţia foştilor şefi de stat şi cât s-a cheltuit pentru utilizarea şi mentenanţa acestuia?

în conformitate cu pct.10 din Anexa nr.l la Hotărîrea Guvernului nr. 1404/2005, ex- Preşedinţii Republicii Moldova beneficiază de automobil de serviciu din gestiunea IP „Baza auto a Cancelariei de Stat”, cu parcursul limită anual de 12 000 km.

Marca automobilelor puse la dispoziţia ex-Preşedinţilor RM:

–        Mircea Snegur – Skoda Octavia, 2003, beneficiază de transport din martie 2018;

–        Petru Lucinschi – Skoda Octavia, 2003, beneficiază de transport din august 2017;

–        Nicolae Ti moft i – Mercedes 220 CDI,2014, beneficiază de transport din 2017;

–        Vladimir Voronin – n-a solicitat automobil de serviciu.

Salariile conducătorilor auto ce îi deservesc pe ex-Preşedinţii RM:

–        Mircea Snegur – salariul şoferului, 120 252,56 lei pentru perioada deservită;

–        Petru Lucinschi – salariul şoferului, 180 381,23 lei pentru perioada deservită;

–        Nicolae Timofti – şoferul este angajat al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.

Combustibilul consumat de către unităţile de transport ce îi deservesc pe ex-Preşedinţii RM în perioada respectivă:

–        Mircea Snegur – Skoda Octavia, 1 555,20 litri;

–        Petru Lucinschi – Skoda Octavia, 2 982,60 litri;

–        Nicolae Timofti – Mercedes 220 CDI, 5 143,30 litri.

Mentenanţa automobilelor ce deservesc ex-Preşedinţii RM:

–        Mircea Snegur – Skoda Octavia, 20 181,20 lei;

–        Petru Lucinschi – Skoda Octavia,19 496,41 lei;

–        Nicolae Timofti – Mercedes 220 CDI, 4 880,79 lei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *