Tinerii din Republica Moldova pot obține două burse din partea Casei Regale din România. Este vorba despre Bursele “Regele Ferdinand I” și “Regina Maria”. Cuantumul bursei este de 1.000 de euro și se acordă timp de 10 luni.

În anul 2018, selecția candidaților se desfășoară în perioada 1-20 februarie, în conformitate cu Anexa 2 din Regulamentul privind bursele de merit din cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei.

ELIGIBILITATEstudenți, masteranzi, doctoranzi UnAȘM, cu excepția anilor terminali. Nu sunt eligibili pentru acordarea Burselor Regale studenții care au beneficiat/ beneficiază în anul dat de studii de alte burse (excepție bursa de studii oferită de la bugetul de stat) și studenții implicați în programe de mobilitate cu acoperire financiară în formă de granturi, care include şi bursă.

OBLIGAȚIILE BURSIERILOR: Promovarea imaginii UnAȘM, a cercetării și a Familie Regale a RomânieiRaportarea și prezentarea semestrială a activităților realizate. La încheierea perioadei bursei, beneficiarul întocmește un raport de activitate, alte cerințe specifice:

Comisia de concurs a burselor de merit din cadrul UnAȘM va face publică lista beneficiarilor de burse până la data de 1 martie 2018. Rezultatele pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare. Contestațiile se soluționează în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de contestații, după care se definitivează clasamentul propunerilor pentru acordarea burselor.

Familia Regală a României acordă anual, din 2015, două burse, unui student și unei studente de la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.

REDACTOR: Alexandra Șaiman

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *