Persoanele fizice care intenționează să candideze pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile nu vor mai fi nevoite să solicite certificat de integritate pentru a se înregistra în cadrul unui scrutin electoral. Acest document va fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice, inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate.

Modificările respective au intrat în vigoare la 17 august curent, fiind conținute în Legea nr. 113 din 15.08.2019 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 260, art. 361 din 17.08.2019). Prin aceasta, au fost operate o serie de modificări în Codul electoral nr.1381/1997, una dintre ele fiind înlocuirea certificatului de integritate, eliberat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), cu declarația pe proprie răspundere (art. 49 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 113 din 15.08.2019).

În acest context, ANI informează despre sistarea procedurii de eliberare a certificatelor de integritate către persoanele fizice care intenționează să candideze la alegeri. Acesta va fi eliberat însă în continuare, la solicitarea angajatorului, în cazul persoanelor care se angajează prin concurs într-o instituție publică. Potrivit estimărilor Autorității Naționale de Integritate, la alegerile locale din 20 octombrie urmau să fie eliberate în jur de 60 de mii de certificate de integritate.

REDACTOR: Diana Botnaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *