Maestrul Vladimir Curbet – regele “JOCului” – a decedat la vârsta de 87 de ani. A fost directorul artistic şi prim-maestru al Ansamblului Național Academic de Stat de Dansuri Populare “JOC”. Informaţia a fost confirmată pentru radionunta.com de serviciul de presă al Ansamblului “JOC”.

Acum un an, mai exact pe 5 februarie 2016 în incinta Bibliotecii Municipale “B.P.Haşdeu” a avut loc lansarea cărții „Două fenomene ale culturii naționale: Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul “Joc”, dedicată aniversării a 85-a a directorului artistic și prim-maestru de balet al  “Joc”, Vladimir Curbet, şi aniversării a 70-a a acestui renumit colectiv.

Vladimir Curbet este maestru de balet din Basarabia. S-a născut la 5 decembrie 1930 în satul Susleni, Orhei. Artist al poporului din URSS din 1981. A absolvit şcoala de muzică “Ştefan Neaga” din Chişinău în 1966. Vladimir Curbet a fost educat într-o ambianţă favorabilă dezvoltării ascendente a vocaţiei artistice, căci tatăl său, Cosma Curbet, a fost trompetist şi conducător al unui taraf de lăutari. De mic copil Vladimir Curbet a trecut cu succes şcoala cîntecului şi dansului popular. În anii 1949-1953 a fost conducător artistic al formaţiei de dansatori amatori de la Casa raională de cultură Susleni, în 1953-1957 a condus colectivul de dansuri populare din s.Caragaş, Slobozia.

În 1957 Vladimir Curbet e numit pedagog-repetitor, iar în 1958 conducător artistic şi prim-maestru de balet al Ansamblului moldovenesc academic de Stat de dansuri populare “Joc”. Asimilîndu-şi organic arta muzicală şi coregrafică a oamenilor de la ţară, Vladimir Curbet montează dansuri populare moldovenești în care păstrează specificul naţional al mişcărilor şi maniera autohtonă a interpretării. O sîrbă şi o bătută montate la Susleni au fost remarcate de specialişti încă la festivalul republican al cîntecului şi dansului din 1949. Pentru montarea dansurilor “Jocul ferarilor” şi “Sîrba” pe scena din s. Caragaş i s-a conferit titlul de laureat (medalia de aur) al Festivalului VI mondial al tineretului şi studenţilor de la Moscova (1957).

Cu ansamblul “Joc” Vladimir Curbet a montat circa 50 de dansuri populare, adevărate spectacole de muzică, port şi dans popular, cu un nivel înalt interpretativ, atingînd o performanţă artistică fără de pereche în lume. Dintre acestea se remarcă “Jocul ferarilor”, “Brîul”, “Bătuta”, “Voiniceasca”, “Haiduceasca”, “Hora fetelor”, “Mărunţica”, “Crăiţele”, “Moldoveneasca”, “Ţărăneasca”, “Răzăşeasca”, “Hora mare”. Realizări remarcabile: “Căluşarii”, “Nunta moldovenească”, “Mărţişor”, suita “Bucuria”, “Suita din Bugeac”, “Suita din Carpaţi”, duetele “La izvor”, “La vie” ş.a. Sub conducerea lui Vladimir Curbet ansamblul “Joc” a obţinut un înalt nivel interpretativ, ceea ce i-a dat posibilitate să concerteze des peste hotare.

Vladimir Curbet acordă o atenţie constantă atît melodiei autentice, desenului original al mişcărilor, formei autohtone a fiecărui dans înregistrat la vatra horelor, cît şi costumului naţional potrivit dansului respectiv, strigăturilor ce-l însoţesc, îl dinamizează şi îl întregesc; principiul de bază al activităţii asupra tuturor aspectelor esenţiale ale dansului (faptul a fost remarcat de coregrafi cu renume din Moscova, Brazilia, Mexic, Australia, Portugalia, Franţa şi din alte ţări).

Vladimir Curbet a montat dansuri moldovenești în colective prestigioase din Bulgaria, România, Iugoslavia. A participat în calitate de membru al juriului la diferite festivaluri de artă în Bulgaria şi Germania.

A contribuit – în calitate de coregraf – la realizarea spectacolului “Păsările tinereţii noastre” după drama omonimă a lui Ion Druţă (la Teatrul Mic din Moscova), filmelor “Măria sa Hora” şi “Poienile roşii” (“Moldova-film”), “Nuntă la Malinovca” (“Lenfilm”).

Vladimir Curbet s-a afirmat ca folclorist şi publicist: a înregistrat nenumărate melodii şi texte de cîntece populare moldovenești, a publicat un şir de articole, studii şi cărţi referitoare la specificul, originea, istoria şi maniera de interpretare a dansului moldovenesc popular, la necesitatea păstrării şi dezvoltării creatoare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare moldoveneşti. Este autor al cărţilor antologice, adevărate enciclopedii vii: „La vatra horelor”, „Promotori ai artei populare”, „Tot cu cîntecul mă mîngîi”, „Aşa-i jocul pe la noi” şi „La gura unei peşteri de comori”. Artistul Poporului al URSS a colectat peste 6000 cîntece şi melodii de joc populare, numeroase din ele aflîndu-și a doua viaţă în cele 9 cărţi ale sale

Două ordine Drapelul Roşu de Muncă şi ordinul Prietenia popoarelor.

Vladimir Curbet a prezentat cu ansamblul “Joc” circa 10 000 de spectacole în peste 70 de țări. Astăzi, “Joc”-ul este mai mult decît un fenomen cultural, așa cum Vladimir Curbet este mai mult decît un om fenomenal. Datorită maestrului, dansul popular a devenit o carte de vizită a Republicii Moldova în străinătate. Milioane de spectatori asociază dansul popular cu acest colectiv extraordinar și cu Vladimir Curbet. În cei 55 ani de activitate a instruit zeci de dansatori, 4 generații cărora le-a fost nu doar conducator artistic ci și părinte.

Fiind cel de-al 13-lea conducător este și cel mai bun, deoarece doar el a reușit să aducă “Joc”-ul în sufletele oamenilor și să le fure inimile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *