Biblioteca Națională a Republicii Moldova, prin bogata ei tradiție în valorificarea și promovarea patrimoniului cultural, în colaborare cu Mitropolia Moldovei, anunță organizarea Simpozionului științific național „Biblioteca Națională – liant dintre patrimoniul cultural și educație”, dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural.

Evenimentul dat este gândit să pună în lumină rolul învățământului basarabean din secolul al XIX-lea, în deosebi cel teologic, la dezvoltarea patrimoniului cultural și la cultivarea valorilor spirituale.

Lucrările Simpozionului vor avea loc în incita Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova blocul 2, una din cele 3 clădiri al Seminarului teologic deschis la Chișinău în 1814, prin stăruința și osârdia Sfântului Ierarh Gavriil Bănulescu Bodoni. Vor fi abordate ariile tematice referitoare la rolul școlii teologice din Basarabia în cultivarea valorilor spiritual și personalitățile de vază care au contribuit la dezvoltarea patrimoniului cultural în sistemul educational basarabean.

La Simpozion sunt invitați să participe istorici, preoți, profesori, cercetători, bibliotecari, etc.

În cea de-a 2-a zi se planifică o vizită-pelerinaj la Mănăstirea Căpriana, unde vom aduce un omagiu Sfântului Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni. Tot în contextul reuniunii științifice anunțate, ne dorim să readucem ca formă de activitate culturală Athenaeumul de cultură creştină Biserica Albă,  consacrat dimensiunii creştine a culturii naţionale şi fondului de carte creştină din colecţiile Bibliotecii Naționale iar în calitate de vorbitori, dorim să invităm preoți ai Mitropoliei Moldove, care vor contribui la educarea moral spirituală a tinerilor utilizatori.

Programul simpozionului și rezumatele comunicărilor vor fi publicate și difuzate participanților. Formatul în care se va desfășura reuniunea științifică  fi comunicat în timp util.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *