Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează la 19 noiembrie 2020, ora 14.00, evenimentul cu genericul „MĂNĂSTIREA JAPCA ÎN APARIȚII EDITORIALE”.

În cadrul evenimentului vor fi lansate cărțile „Complexul monahal Japca: istorie și spiritualitate”, autor Ion Valer XENOFONTOV și „Cărțile de la Mănăstirea Japca”, semnată de Igor CERETEU și Octavian MOȘIN. Ambele lucrări sunt destinate cercetătorilor științifici, pedagogilor, teologilor, tuturor cititorilor interesați de istoria vieții spirituale a Moldovei, de complexul monastic Japca, singurul din spațiul pruto-nistrean care fucționează neântrerupt de la înființare.

Lucrarea „Complexul monahal Japca: istorie și spiritualitate” prezintă contextul istoric și actual, cadrul spațial, arhitectural, termino-logic și științific al Mănăstirii Japca. Sunt incluse portrete ale diriguitorilor comunității monahale, ctitorilor, binefăcătorilor și credincioșilor sfântului așezământ. Volumul înglobează documente, tabele și peste 100 de materiale ilustrative relevante despre complexul monastic. Ediția va fi de un real folos în identificarea itinerarului turistic al monumentelor istorice și de artă religioasă al spațiului pruto-nistrean.

Lucrarea „Biblioteca mănăstirii Japca. Catalogul cărților și însemnărilor manuscrise prezintă un catalog descriptiv, cu ilustrații ale cărților identificate în biblioteca mănăstirii Japca în urma cercetărilor efectuate de dr.hab. Igor Cereteu și dr. Octavian Moșin în luna noiembrie 2019 și în luna februarie a anului 2020. Cartea este compartimentată în: Cuprins, studiu introductiv, întitulat Contribuții la reconstituirea bibliotecii mănăstirii Japca, Catalog, Bibliografie și Anexă. În studiul introductiv este urmărită evoluția constituirii bibliotecii și contribuțiile aduse de ctitori, egumeni, monahi și enoriași la completarea și îmbogățirea bibliotecii cu valori bibliofile. În compartimentul Catalog sunt incluse 146 exemplare de carte în limbile română și rusă (119 titluri), cu descrierea fizică a fiecărui exemplar și transliterarea însemnărilor manuscrise. În acest compartiment au fost incluse și cărțile semnalate în alte surse, sau în lucrările despre istoria mănăstirii Japca, publicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. Fiecare titlu este însoțit de imagini color. Urmează compartimentul Bibliografie, cu 37 de lucrări, utilizate în procesul elaborării lucrării. În Anexă este inclus un tabel cu numărul cărților identificate, structurate pe centre tipografice.

La eveniment vor participa:

Dr. hab. Anatol PETRENCU;

Dr. hab. Ion GUMENÂI;

Dr. Valentina EȘANU;

Dr. Liliana ROTARU;

Dr. Iulia MALCOCI;

Eduard POTÂNGĂ, director, editura „Lexon”.

 

Evenimentul va avea loc la 19 noiembrie 2020, ora 14.00, blocul central, etajul II  (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *