Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republucii Moldova, Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex- libris „Paul Mihail” din Moldova, organizează cu transmisiune video on-lineSimpozionul Științific Internațional „VALORI BIBLIOFILE” 2020, ediția a XXIX-a, cu genericul: „MĂNĂSTIRILE BASARABENE – CENTRE DE SPIRITUALITATE CULTURALĂ ”.

Lucrările Simpozionului vor avea loc în incita Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și vor aborda subiecte referitoare la rolul și contribuția pe care au avut-o mănăstirile basarabeneîn păstrarea și promovarea identității naționale de-a lungul secolelor.

Ariile tematice ale simpozionului din acest an:

INVITAȚI: Acad. Andrei Eșanu; dr. Valentina Eșanu, Institutul de Istorie, MECC; Dr. hab. Igor Cereteu, Institutul de Istorie, MECC; Pr., dr. Octavian Moșin; Alexandra Cojuhari, Universitatea de Stat din Moldova; Dr. Maxim Melinti, preot s. Ghidighici, mun. Chișinău; Maria Poștarenco, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, AȘM; Dr. Ion Valer Xenofontov, Facultatea de IstorieșiFilosofie, Universitatea de Stat din Moldova; Veronica Cosovan, BibliotecaNațională a Republicii Moldova.

La fel, în cadrul Simpozionului Științific „Valori bibliofile” va avea loc inaugurarea on-line a expoziției MĂNĂSTIRILE BASARABENE – CENTRE DE SPIRITUALITATE CULTURALĂ”, organizată în colaborare cu Instituţia Publică Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “A.  Lupan” și Agenția Națională a Arhivelor din RM. În contextul celebrării celor 600 de ani de la atestarea documentară a mănăstirii Căpriana, expoziția oferă prilejul de a admira manuscrise şi carte românească veche, scrise în scriptoriile mănăstirilor basarabene. Documentele expuse cuprind aria cronologică dintre secolele al XVIII-lea — al XIX-lea, și constituie o prețioasă sursă documentară pentru studiul culturii și civilizației din spațiul basarabean. Manuscrisele conțin traduceri și lucrări originale realizate de călugării care au viețuit în mănăstirile  Dobrușa, Noul Neamț, Căpriana, Curghi, Hârbovăț etc.

Publicul interesat va avea ocazia să facă o incursiune în istoria literaturii dogmatice și să descopere istoria circulației cărților românești și importanța lor în spațiul cultural și religios dintre Prut și Nistru.

Expoziția va rămâne deschisă până la 31august 2020

Anual, Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează în luna iunie, Simpozionul științific „Valori Bibliofile”,  inițiat de Societatea Bibliofililor ”Paul Mihail”, care a fost creată și activează sub egida BNRM.Începînd cu anul 2012, Simpozionul se desfășoară într-un nou format,  devenind Forum științific bibliopraxiologic, în cadrul căruia se discută despre viziunile, format,  devenind Forum științific bibliopraxiologic, în cadrul căruia se discută despre viziunile, inițiativele și realizările profesionale științifice în domeniul bibliologiei, codicologiei, paleografiei și ale disciplinelor adiacente.

Simpozionul se va desfășura prin intermediu ltransmisiunii video on-line în parteneriat media cu Institutul Dezvoltării Societății  Informaționale, la 15 iunie 2020, cu începere de la ora 9.30 (BNRM, blocul II, et. 2, Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (str. 31 August 1989, nr. 78).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *