Banca Națională a Moldovei (BNM) a semnat un acord de parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM). Părțile vor coopera în vederea organizării studiilor şi schimbului de cunoștințe pentru a pregăti și perfecționa specialiști în domeniul bancar.

În cadrul acordului, BNM va organiza stagii de studiu pentru studenți și profesori în scopul familiarizării acestora cu aspectele practice ale activității bancare și a băncii centrale, dezvoltarea noilor servicii și produse bancare, prognoza inflației etc.  Totodată, experții băncii centrale vor organiza stagii de documentare pentru cadrele didactice și doctoranzii și vor participa la cercetările științifice și proiectele acestora.

Reprezentanții USM vor fi invitați la conferințele și evenimente publice organizate de BNM, în cadrul cărora vor avea posibilitatea să participe la discuții și să prezinte rezultatele propriilor analize și cercetări.

Acorduri similare au fost semnate anul trecut cu Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *