În acest an 460 de elevi vor primi nota „10” (zece), din oficiu, la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat în baza certificatelor cu recunoaștere internațională, titrează stirilocale.md.

Ca rezultat, Comisia Națională de Examene a decis acordarea notei „10”, din oficiu, pentru toți cei 460 de elevi care au depus dosarele, dintre care la Limba engleză – 372 de candidaţi, Limba franceză – 47, Limba germană – 23, Limba spaniolă – 14, Limba italiană – 4.

Anatol Topală, Directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a accentuat că nota „10” (zece), din oficiu, se poate acorda la oricare dintre limbile străine ce au fost studiate de candidaţi pe parcursul treptei liceale în fiecare din clasele a 10-a, a 11-a şi a 12-a şi la care elevul are note medii anuale pentru fiecare din aceste clase. Totodată limba străină la care candidatul solicită acordarea notei „10” (zece), din oficiu, trebuie să coincidă cu limba străină indicată în cererea de înscriere la examenul de bacalaureat a candidatului.

Nota zece, din oficiu, vor primi și elevii care au obținut locurile I, II sau III la olimpiada republicană la disciplina respectivă sau au obținut medalii la olimpiadele internaționale de profil.

Examenele de bacalaureat vor avea loc în perioada 03-21 iunie 2016, în 102 centre. La sesiunea curentă s-au înscris 22.342 de candidați, dintre care 5.348 de candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare .

Candidații vor susține 4 probe de examen: la limba de instruire, limba străină, disciplina de profil și o probă la solicitare. Candidații alolingvi vor susține suplimentar o probă la limba română, iar elevii de etnie bulgară, găgăuză și ucraineană vor susține și o probă la limba maternă.

Verificarea lucrărilor de examen va fi efectuată în perioada 4-26 iunie. Rezultatele vor fi afişate în centrele de BAC la data de 27 iunie 2016.

AUTOR: Alexandra Șaiman, reporter MOLDOVA 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *