Au ieşit de sub tipar două noi volume din seria “BASARABICA”. Timp de un deceniu, autorii lucrărilor au realizat mai multe cercetări şi au călătorit în spaţiul post-sovietic în căutarea celor mai vechi manuscrise şi indicii despre istorie şi scrierile strămoşilor noştri. Astfel, reuşind să descopere detalii despre parcursul cărţii româneşti din Evul Mediu până în epoca modernă. Lucrările pot fi răsfoite la Biblioteca Naţională din Moldova.

Autorii celor două volume din seria “BASARABICA” sunt Igor Cereteu şi soţii Valentina şi Andrei Eşanu. Familia Eşanu a pornit în urmă cu un deceniu în căutarea primelor scrieri apărute pe teritoriul Basarabiei. Cele mai vechi lucrări descoperite sunt din secolul al 14-lea.

ANDREI EŞANU, academician, autorul cărţii

De la început părea că citesc numai literatura religioasă, evanghelii, veţi de sfinţi. Romanele populare erau citite şi gustate de strămoşii noştri la început în limba slavonă, apoi în limba română, fiind vorba de românul Alexandru Cel Mare, Macedon.

Primele manuscrise erau pe pergament făcut din piele. Dacă în Europa Occidentală cartea tipărită a început să se răspândească la sfârşitul secolului al 15-lea, în Basarabia a apărut abia în primele decenii din secolul al 19-lea. Una dintre surprize a fost descoperirea pomelnicului mănăstirii Voroneţ. S-au găsit informaţii unice.

Celălalt volum din seria “BASARABICA”, al doctorului în istorie Igor Cereteu, curpinde mai mult o cercetare pe scrierele bisericeşti.

IGOR CERETEU, doctor în istorie, autorul cărţii

Din secolele 14-16 şi scriere mai târziu pe note muzicale, ele sunt de o certă valoare ştiinţifică, iar cercetătorii ar trebui să se implice la modul cel mai serios asupra punerei în circulaţie ştiinştifică a acestora.

Volumele au şi ilustraţii care face şi mai vie călătoria în timp. Lucrările au fost editate cu sprijinul Academiei Române, Institutului de Arheologie Iaşi, Muzeul Brăilei “Carol l” şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *