La Cimișlia a fost lansat un nou proiect european ”Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor”.  Aria geografică de acoperire cuprinde cele opt raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova și Taraclia. Obiectivul principal al acestui proiect este axat pe dezvoltarea economică locală, îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din regiunea de Sud și orientarea investițiilor străine în economia locală.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei ”Primari pentru Creștere Economică” și implementat de Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).

La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai autorităților publice centrale și locale, organizațiilor de suport în afaceri, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Aneil Singh, Șeful Secției Proiecte din cadrul Delegației UE în Republica Moldova, a subliniat importanța și succesele înregistrate în cadrul unui parteneriat de lungă durată între UE și Republica Moldova. Oficialul european a menționat cooperarea și sinergia cu alte inițiative finanțate de UE care sprijină creșterea durabilă a economiei locale în regiune.

„Poarta de sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor”este un bun exemplu de cooperare regională pentru susținerea sectorului privat, ce contribuie direct la atingerea obiectivului european de dezvoltare economică și crearea locurilor de muncă”, a declarat Aneil Singh.

Președintele Raionului Cimișlia, Iovu Bivol, a reiterat că această inițiativă constituie un pas important în dezvoltarea economică a regiunii Sud, inclusiv a raionului Cimișlia.

„Mă bucur că am reușit să implicăm alături de partenerii noștri ADR Sud și ODIMM, alte șapte consilii raionale din regiune. Proiectul va permite crearea locurilor de muncă și va asigura dezvoltarea economiei locale a Regiunii de Dezvoltare Sud”, a menționat Iovu Bivol.

Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM, a subliniat că Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii continuă să susțină sectorul IMM din Republica Moldova prin proiecte și inițiative susținute de UE.

Prin Proiectul ”Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor” vom consolida infrastructura de suport în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova, prin susținerea Incubatoarelor de Afaceri și a circa 300 de antreprenori”, a spus Petru Gurgurov.

Maria Culeșov, director ADR Sud, a menționat că accentul pe dezvoltarea economică a regiunii se încadrează în noua paradigmă de dezvoltare regională promovată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar acest proiect este un început în realizarea obiectivului stabilit.

Elaborarea Catalogului investițional al Regiunii de Dezvoltare Sud (RDS), lansarea unui portal de promovare a oportunităților investiționale în RDS, activități ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului, vor da un impuls pentru dezvoltarea economică a regiunii și atragerea investițiilor directe.

Rezultatele scontate ale Proiectului sunt: consolidarea capacităților manageriale ale antreprenorilor din Regiunea de Sud, crearea primei rețele regionale de consultanță în afaceri, elaborarea profilurilor investiționale în 8 raioane și dezvoltarea unui portal de promovare a oportunităților investiționale.

***Proiectul „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și Investițiilor” este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei ”Primarii pentru Crestere Economică” și a fost elaborat în cadrul unui proces participativ la nivel regional, cu implicarea reprezentanților tuturor celor opt raioane și implementat de Consiliul Raional Cimișlia în parteneriat cu ODIMM și ADR Sud. Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni, cu un buget total de circa 336 mii euro.

REDACTOR: Alexandra Şaiman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *