Mai mult asociații de business din Republica Moldova consideră că noul plan de acţiuni privind atenuarea efectelor crizei economice pentru perioada 2015-2017, elaborat recent de Executiv este unul DECLARATIV.

Nedumerirea firească a comunităţii de afaceri este: „Ce siguranţă suplimentară oferă acest plan în favoarea faptului că măsurile prevăzute în el vor fi realizate, odată ce multe din prevederile sale s-au conţinut şi se mai conţin în Programul de activitate al Guvernului 2015-2018 şi Programele şi Planurile de acţiuni ale guvernelor din anii precedenţi, Foaia de parcurs pentru eliminarea constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii RM etc., progresul în realizarea cărora este practic insesizabil la nivelul mediului de afaceri?”, se arată în text, citat de portalul viitorul.org.

Potrivit Agendei Naționale de Business (A.N.B.), multe din prevederile Planului de acțiuni sunt declarative, în lipsa mecanismelor concrete prin care se vor realiza acţiunile respective. Planul nu este însoţit de analize, calcule şi argumente concludente în raport cu măsurile propuse, nu abordează cele mai mari probleme cu care se confruntă la moment oamenii de afaceri din ţara noastră și lipsesc acţiunile concrete care ar duce la creşterea potenţialului productiv al ţării.

În acest context, membrii şi susţinătorii reţelei A.N.B. pledează pentru o abordare mai complexă, pragmatică şi radicală a măsurilor de atenuare a efectelor crizei economice, inclusiv printr-un dialog deschis şi constructiv cu reprezentanţii mediului de afaceri şi investitori, care au contribuit,  nu o singură dată, cu propuneri concrete de redresare şi relansare economică.

La fel, în condiţiile de criză spre care se îndreaptă economia naţională, este nevoie de măsuri sectoriale, care să susţină producătorii şi de anularea mai multor restricţii care limitează dezvoltarea sectoarelor productive şi creşterea capacităţii lor de producere, prin consultarea cu asociaţiile de business sectoriale.

AUTOR: Răzvan Dumitrescu, reporter MOLDOVA 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *