Republica Moldova urmează să încheie tranziția de la TV analogică la TV digitală nu mai târziu de 17 iunie 2015. Din această zi canalele de televiziune analogică nu vor beneficia de protecție în cazul creării perturbațiilor din partea TV digitale. Cabinetul de miniștri a întărit aceste angajamente internaționale astăzi, printr-un proiect de lege.

PAVEL FILIP, ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

“La prima etapă este prevăzută o perioadă de tranziție, de aproximativ 3 ani, timp în care rețelele care difuzează semnal analogic și cele care emit semnal digital vor funcționa concomitent. Astfel, cei care dispun de un televizor cu receptor încorporat sau un STB vor putea recepționa programele televiziunii digitale terestre. Cei cu televizoare mai vechi vor viziona în continuare programele televiziunii analogice”.

După încheierea acestei perioade, semnalul TV analogic va fi deconectat complet, iar statul va identifica posibilități pentru a dota familiile defavorizate cu convertoare de TV digitală (set-top-box).

Programul prevede că ÎS “Radiocomunicaţii” să elibereze licențele de utilizare a canalelor TV pentru crearea a două multiplexe cu acoperire națională. În contextul diferențelor tehnice esențiale între TV analogică și TV digitală, Guvernul a propus Parlamentului să modifice și unele prevederi ale Codului Audiovizualului. Pentru realizarea tranziției la televiziunea digitală terestră vor fi create 3 multiplexe cu acoperire naţională şi 21 de reţele cu acoperire regională.

AUTOR: Alexandra Șaiman, corespondent MOLDOVA 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *