În perioada august – noiembrie 2019, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a efectuat o analiză a pieţei farmaceutice, prin prisma impactului asupra accesului la medicamente determinat de două Hotărâri de Guvern – HG nr. 525/2010 şi HG nr. 603/1997 – care au vizat formarea prețurilor la medicamente. Analiza a scos la lumină multiple concluzii critice şi a dus la identificarea unui set de soluţii pentru redresarea situaţiei.

Mai exact, a fost analizat numărul și tipul de produse înregistrate în Catalogul naţional de prețuri de producător la medicamente, proces care a scos la iveală o constricţie majoră a pieței farmaceutice în ultimii 6 ani: dacă în 2013 erau înregistrate 6249 de medicamente, în 2019 numărul lor s-a redus cu 43%.

La fel de îngrijorătoare este tendința scăderii numărului de competitori prezenți pentru fiecare denumire comercială internațională (DCI) – 1-2 producători – fapt ce favorizează riscul de discontinuitate de stocuri în cazul în care unul dintre  producători decide să se retragă de pe piaţă.

Suplimentar, cu aprobarea Ministerului Sănătății, Muncii şi a Protecției Sociale, AMDM a solicitat expertiză externă, care a scos în evidență următoarele constatări:

  1. Odată cu implementarea Catalogului, a scăzut numărul de producători disponibili pe piață, iar scăderile de preț de producător anunţate nu s-au tradus întotdeauna în prețuri mai mici la nivelul pacienților;

2 Escaladarea numărului de medicamente importate în baza art. 11 alin. (7) al Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică pare să fi creat multiple probleme în piață pentru agenții economici, nu în ultimul rând de natură de competiție neloială;

  1. Lipsa corelării datelor între prețul de producător, prețul maximal de distribuție, prețul maximal cu amănuntul și suma fixă compensată de CNAM, a contribuit la lipsa transparenței asupra prețului de farmacie și limitarea capacității pacientului de a anticipa valoarea contribuției personale (co-plată).

Având în vedere concluziile analizei, precum și  mandatul AMDM de a monitoriza piața farmaceutică, de a asigura accesul la medicamente calitative, sigure și eficiente, precum și de a contribui la armonizarea legislației naționale cu directivele europene privind autorizarea și comercializarea medicamentelor de uz uman, se propun multiple modificări legislative în cele douăHotărâri de Guvern. Și anume:

La nivel de HG nr. 525/2010:

ş.a

La nivel de HG nr. 603/1997:

Toate concluziile și soluțiile legislative propuse de AMDM la acest subiect pot fi consultate aici: https://amdm.gov.md/sites/default/files/Transparenta%20decizionala/analiza%20piata%20farmaceutica%20-%20propuneri%20solutii%20AMED%20(002).pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *