Condiţii greu de imaginat în Izolatoarele de detenție provizorie din cadrul Inspectoratelor de Poliție din nordul Republicii Moldova. Mai exact, în Izolatoarele de detenție provizorie din cadrul Inspectoratelor de Poliție din raioanele Edineţ şi Briceni.

La 29 septembrie 2017, membrii Oficiului Avocatului Poporului, Secția prevenirea torturii au efectuat o
vizită preventivă la Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul de poliție Briceni.
Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare membrii OAP):

1. Alexandru Zubco – Șef secție, Oficiul Avocatului Poporului;
2. Iurie Dubenco – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului.
3. Lilian Tudosan – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului;

Izolatorul de detenție provizorie este destinat pentru detenția persoanelor reținute pe un termen ce nu
depășește 72 ore pentru adulți și 24 ore pentru minori. Izolatorul dispune de 7 celule funcționale. La
momentul vizitei în Izolator se dețineau 3 persoane de sex masculin. Capacitatea maximă de
detenție este 25 persoane.

TRATAMENTUL DEȚINUȚILOR

În perioada vizitei, plângeri referitor la abuzuri / tratament inuman și sau degradant din partea angajaților
izolatorului nu au parvenit. Potrivit angajaților, incidente sau violențe între deținuți nu au fost înregistrate
în 2017. Izolatorul nu se confruntă cu problema suprapopulării. Membrii OAP au observat că unul dintre preveniți este deținut în izolator din luna aprilie 2017 pe motiv că nu are acte de identitate. Șeful Managementului operațional a comunicat că prevenitul nu poate fi etapat la penitenciar din cauza lipsei actelor de identitate cât și a reticenței din partea subdiviziunii teritoriale a Agenției Servicii Publice. Membrii OAP au fost asigurați că IP a depus toate demersurile necesare, inclusiv în Ucraina pentru identificarea acestuia, însă procedura durează. Mai mult, Șeful IP a
reiterat că etaparea la penitenciar a prevenitului va fi efectuată după finisarea procesului de documentare.

În fiecare celulă este amenajat un veceu izolat de restul spațiului celulei de un perete cu înălțimea de 1 m.
Veceul din fiecare celulă este deschis și nu asigură condiții decente și intimitate (nu este asigurat cu ușă
de acces sau perdea). În celule persistă un miros specific neplăcut din cauza stării neigienice a veceului.
În aceeași stare se află și lavoarul din celule. Membrii OAP au constatat că deținuţilor nu le sunt asigurate
pături curate. Mai mult, pernele, cearșafurile și saltelele sunt într-o stare degradată. Pereții din celule sunt
sumbri și pe alocuri deteriorați.

Izolatorul dispune de ventilare electrică. Ventilarea este utilizată rar, pe motiv că creează zgomot, poluare
sonoră și disconfort. Ferestrele celulelor sunt de dimensiuni mici şi acoperite cu gratii metalice în două
rânduri. Ferestrele limitează considerabil accesul la lumina zilei și aerisirea încăperii. Iluminarea
artificială este slabă. La momentul vizitei în celule deținuții aveau acces la apă.

Avocatul Poporului susține că „…fiecare deținut trebuie să fie asigurat cu un pat separat, cu lenjeria de
pat suficient de curată, care să fie schimbată suficient de des pentru a asigura curățenia acesteia”
…..ferestrele încăperilor unde se deţin persoane private de libertate, trebuie să fie suficient de mari,
pentru ca deţinuţii să poată citi sau munci la lumina naturală. Amplasarea acestor ferestre trebuie să
permită pătrunderea de aer proaspăt şi asta chiar dacă este sau nu ventilaţie artificială. Totodată,
lumina artificială trebuie să fie suficientă pentru a permite deţinutului să citească sau să muncească fără
să-şi strice vederea. SMR, Regula 19.

Deținuții au posibilitatea de îmbăire o dată pe săptămână. Baia din izolator dispune de două branșamente
de scurgere a apei. Baie este într-o stare neigienică și persistă un miros neplăcut. Parele de duș, teracota
urmează a fi înlocuite.

RECOMANDĂRI:

Inspectoratului General al Poliției:
1. De a identifica un mecanism de soluționare a problemei (ne) documentării preveniților în vederea
neadmiterii detenției peste termenul legal în custodia poliției;
2. De asigurat IP Briceni cu mijloc de transport standartizat pentru etaparea persoanelor deținute;
3. De instituit funcția de Șef pe Izolator cu atribuții exclusive în domeniul asigurării funcționalității
IDP, administrării, gestionării resurselor umane interne, escortei, precum și asigurarea dreptului la
libertate și siguranță a persoanelor custodiate.

Inspectoratului de poliție Briceni:
1. De a escorta urgent persoana deținută în izolator de peste 6 luni – în penitenciar;
2. De a asigura deținuții cu plapume, saltele și lenjerie de pat curate, în conformitate cu Codul de
executare și Statului executării pedepsei de către condamnați.
3. De întreprins măsuri în vederea efectuării reparației cosmetice în celule.
4. De întreprins măsuri în vederea reparării pardoselilor de lemn din celule.
5. De întreprins măsuri în vederea schimbării geamurilor din celulă astfel încît să pătrundă lumina
artificială și aer curat.
6. De întreprins măsuri în vederea iluminării artificiale a celulelor cu o intensitate medie.
7. De a întreprinde măsuri organizatorice privind separarea blocurilor sanitare, inclusiv în vederea
asigurării intimității, cu ușă de acces sau perdea, conform prevederilor art. 226 Cod de executare;
8. De a întreprinde măsuri pentru întreținerea băii într-o stare sanitară adecvată;
9. De înlocuit parele de duș din baie;
10. De asigurat curtea de plimbare cu un loc special amenajat pe perioade climateric nefavorabile.

Aceeaşi situaţie se atestă şi la Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Edineț. Izolatorul de detenție provizorie este destinat pentru detenția persoanelor reținute pe un termen ce nu depășește 72 ore pentru adulți și 24 ore pentru minori. Izolatorul dispune de patru celule funcționale. La momentul vizitei în Izolator se aflau 3 persoane. Izolatorul este localizat în demisolul IP Edineț.

CONDIȚIILE DE DETENȚIE:

Izolatorul dispune de șase celule dintre care doar patru sunt funcționale. O celulă este folosită ca depozit. Toate celule funcționale din Izolator sunt asigurate cu paturi, mese și scaune improvizate. Pe paturi sunt așternute saltele, pături și perne – în stare deplorabilă. Podeaua din celule este din lemn, pe alocuri este deteriorată. Ventilarea electrică funcționează, însă este utilizată rar din cauza zgomotului produs. În celule este amenajat câte un grup sanitar, care nu este izolat de restul spațiului locativ. Veceul este deschis și nu asigură condiții decente și de intimitate. În celule persistă un miros specific neplăcut din cauza stării neigienice a veceului.

Avocatul Poporului reiterează că prevederile art. 12 din Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul Deținuților prevăd că „..instalaţiile sanitare trebuie să permită deţinutului să-şi satisfacă nevoile naturale în momentul dorit, într-un mod curat şi decent”.

Ferestrele celulelor, deşi au un aspect similar modelului obişnuit, sunt de dimensiuni mici şi acoperite cu
gratii metalice care limitează considerabil accesul la lumina zilei și aerisirea încăperii. Cît priveşte lumina
artificială, ea în general era slabă.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *