Antreprenori din 20 localităţi au primit granturi pentru dezvoltarea afacerilor în mediul rural. Astfel, micii antreprenori au venit cu bunurile pe care le produc în cadrul afacerilor şi le-au expus la târgul-expoziţie “Afacere frumoasă la tine acasă”.

SERGIU CEAUȘ, secretar general adjunct Cancelaria de Stat, Guvernul Republicii Moldova

“E greu să fii antreprenor în țara noastră, mai ales în mediul rural, deoarece aici condiţiile de dezvoltare a afacerilor sunt mai dure, iar mediul antreprenorial este unul mai puţin atractiv. În pofida acestui fapt, ne-am bucurat să constatăm  împreună cu partenerii de la Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată  că anume tinerii cu vârsta cuprinsă între 24 şi 35 de ani îşi doresc afaceri la ei acasă şi au convins că sunt antreprenori mici cu planuri sigure. Primarii, de asemenea, trebuie să înţeleagă că micul business este motorul economiei locale şi să ofere sprijinul necesar pentru susţinerea acestui catalizator important”.

În cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată au participat peste 230 antreprenori din Republica Moldova, beneficiind de instruiri în domeniul business-ului. Mai mult de 80 dintre aceştia au depus dosare la concursul business-planurilor pentru a beneficia de granturi pentru dezvoltarea afacerilor. Au fost selectaţi 21 antreprenori care şi-au ridicat cecurile de grant de finanţare nerambursabilă în sumă de cinci mii de dolari. Pe lângă aceasta, Programul va oferi micilor antreprenori asistenţă timp de şase luni pentru a demara cu succes implementarea planului de afaceri.

NARINE SAHAKYAN, reprezentant permanent adjunct, PNUD Moldova

“Deşi sunteţi numiţi micul business, cred că reprezentaţi o mare forţă, capabilă să crească Moldova. Or, un mediu economic bine dezvoltat la nivelul fiecărei localităţi asigură servicii accesibile şi de calitate, locuri de muncă. Am fost plăcut surprinşi de numărul mare de doritori de a beneficia de instruirile oferite în cadrul acestui Program. Aceasta înseamnă că antreprenorii din Moldova înţeleg că cunoştinţele sunt cel mai important capital. PNUD Moldova este gata în continuare să ofere sprijinul necesar pentru businessul local din R. Moldova”.

Beneficiarii de granturi, deţin sau urmează să iniţieze afaceri în domeniul apiculturii, zootehniei, de prelucrare a produselor alimentare, horticulturii, florăritului, meşteşugăritului sau confecţiilor. Aceştia vor crea, în total, 75 de locuri noi de muncă.

Diana este din satul Larga, raionul Briceni. Femeia deține o afacere în domeniul apiculturii. Ea spune că banii obținuți vor fi investiți în procurarea de noi stupi cu familii de albine.

DIANA LECARI, antreprenoare din satul Larga, Briceni

“Am şase copii şi planificăm să dezvoltăm această afacere. Aceasta va fi o bună oportunitate de a munci acasă în cadrul unei afaceri frumoase”. 

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PNUD Moldova şi UN Women) îşi propune dezvoltarea mediului economic local în 20 de localităţi-ţintă. Acesta este parte a prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare a Republicii Moldova, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova în aprilie 2012. Proiectul este realizat cu susţinerea financiară a Guvernului Danemarcei.

AUTOR: Răzvan Dumitrescu, corespondent MOLDOVA 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *