Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP) aniversează 80 de ani de la fondare. Prezent la ceremonia de aniversare, secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei Chistol a venit cu un mesaj de felicitare pentru angajații instituției.

Secretarul de stat Andrei Chistol a menționat că potențialul științific și didactic al corpului profesoral al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice este unul foarte valoros, cum de altfel e și firesc pentru o instituție universitară octogenară care și-a creat deja bogate tradiții și parteneriate internaționale. „Mă bucur că pe lângă păstrarea unor puternice tradiții universitare valoroase de predare, AMTAP este pe deplin deschisă provocărilor viitorului, găzduirea primului centru de dezvoltare a industriilor creative de la noi din țară – ARTCOR, asigurând un liant între mediul academic și piața muncii naționale și internaționale.”, a subliniat oficialul.

În perioada 20 octombrie-20 noiembrie vor fi organizate o serie de activități care vor îmbina partea academică (conferințe științifice internaționale; expoziții de documente istorice și fotografii, publicații reprezentative ale profesorilor etc.) cu cea de creație (înregistrări retro audio și video difuzate online; spectacole; concerte; expoziții ale lucrărilor de artă), cu galerii ale personalităților AMTAP, ale doctorilor honoris causa) și alte activități inedite.

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova este succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940 şi a instituţiilor de învăţământ muzical care şi-au desfăşurat activitatea la Chişinău începând cu anul 1919, când la iniţiativa lui G. Enescu a fost înfiinţat conservatorul Unirea.

În prezent Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice acoperă toate domeniile de învăţământ artistic universitar şi postuniversitar. AMTAP a fost acreditată în iulie 2006, iar în iulie 2009 și în anul 2014 a obţinut certificatul de acreditare ştiinţifică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *