În contextul formării noului Guvern și având în vedere necesitatea stringentă de a promova o serie de politici și reforme pentru a consolida buna guvernare în sectoarele-cheie de dezvoltare, Centrul Analitic Independent Expert-Grup (http://www.expert-grup.org) , Centrul pentru Politici și Reforme Europene (http://ipre.md/) și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (https://crjm.org/) și-au unit eforturile la elaborarea Cărții Albe a Bunei Guvernări.

Documentul prezintă o sinteză succintă a principalelor recomandări de politici și reforme în domeniile economice, sociale, justiție, politică externă, securitate și apărare, reforma administrației publice, precum și implementarea Acordului de Aaociere (AA) și Zonei de Liber Schimb Aprofodundat și Cuprinzător (ZLSAC) cu UE, care sunt recomandate să fie implementate în următoarele 12 luni de către Guvern. Acestea au fost identificate în rezultatul multiplelor analize și studii de politici care îmbină 3 principii de bază: (i) urgența implementării (necesită a fi implementate cât de curând posibil; (ii) fezabilitatea financiară și tehnică a implementării; și (iii) impactul scontat pe termen scurt și lung.

Autorii nu insistă pe exhaustivitatea recomandărilor, însă recomandă Guvernului ca acestea să fie incluse în Planul de acțiuni consolidat. În același timp, autorii se declară deschiși în oferirea expertizei de care dispun în vederea promovării și implementării acestora, inclusiv în parteneriat cu alți reprezentanți ai societății civile și comunitatea partenerilor de dezvoltare.

Fullscreen Mode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *