Afiş de propagandă, realizat în urma ocupării de către U.R.S.S., în iunie 1940, a Basarabiei, a Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa. În lucrarea “O istorie sinceră a poporului român” (Univers enciclopedic, Bucureşti, 1997), istoricul Florin Constantiniu detaliază traseul teritoriilor ocupate: „Nordul Bucovinei, ţinutul Herţa, părţile de nord şi de sud ale Basarabiei au fost incorporate RSS Ucrainene, iar restul Basarabiei a fost unit cu o parte a RSSA Moldoveneşti, din stânga Nistrului (cealaltă parte a fost şi ea integrată Ucrainei) şi au constituit RSS Moldovenească (2 august 1940). Basarabia era astfel dezmembrată, pierzându-şi unitatea teritorială”, punctează portalul historia.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *